Σειρά καθισμάτων AIM

View Brochure
63579b6a9356c_pb01am01.pdf.pdf

Η σειρά καθισμάτων εργασίας ΑΙΜ, με την διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα της Interstuhl, είναι μια πλήρης σειρά καθισμάτων και περιλαμβάνει εργασιακά, διευθυντικά & καθίσματα συνεργασίας

Το AIMIs1 είναι μια ολοκληρωμένη σειρά από καρέκλες γραφείου που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του χώρου εργασίας.

Ο σχεδιασμός του είναι αδιαμφισβήτητος και ευρέως αποδεκτός. Η επιλογή του AIMsi1 είναι πάντα η σωστή λύση για τον εξοπλισμό ενός γραφειακού χώρου όσο απαιτητικός και αν είναι

Οι μηχανισμοί της καρέκλας γραφείου ΑΙΜ είναι οι πλέον εξελιγμένοι, και οι επενδύσεις των καθισμάτων οι πλέον ανθεκτικές, όσο για το design, αποπνέει στιβαρότητα, κύρος και αξιοπιστία

Η εταιρεία μας παρέχει πολυετή εγγύηση στα καθίσματα εργασίας της σειράς ΑΙΜ,