Γραφεία manager ALPLUS

View Brochure
5cbd815e4f79f_alplus.pdf.pdf

Minimal & δυναμικός σχεδιασμός με σύγχρονα υλικά, όπως αλουμίνιο για τον σκελετό, laminates και fenix για τις επιφάνειες. Απλότητα και δυναμισμός

Η δομή του γραφείου αντιπροσωπεύει τη λεπτή ένωση αισθητικών στοιχείων και δομικών λεπτομερειών ενός διαχρονικού τραπεζιού. Η κατασκευή είναι κατασκευασμένη με κωνικά πόδια και περιμετρικό πλαίσιο χτισμένο με ενιαίο προφίλ αλουμινίου Υ. 5 cm x 3 cm. Τα γραφεία στελεχών διατίθενται στα ακόλουθα μεγέθη L. 180 – 200 – 220 cm, D. 90 cm, ενώ τα λειτουργικά έχουν τις εξής διαστάσεις L. 140 – 160 – 180 – 200 cm, D. 80 cm.